Leefbaarheid in de dorpen

Comment (0) Hits: 372

Leefbaarheid in de dorpen: Leefbaarheidsfestival en inspiratiesessie Zorg voor Doy

Er gebeurt veel in Noordoost-Brabant om de leefbaarheid in dorpen of wijken te verbeteren. Tal van bewonersinitiatieven, actieve dorpsraden en buurtteams zetten hun schouders eronder. Het Programma Leefbaarheid in de dorpen richt zich op het verbinden en laten groeien van al die initiatieven. Vanuit het programma worden daarom verschillende activiteiten (mede) georganiseerd. Voor twee van die activiteiten je je nu aanmelden: Het Leefbaarheidsfestival en Inspiratiesessie Zorg voor Doy.

(Lees verder in bijlage)
(Voor links: zie beneden)
________________________

Leefbaarheidsfestival maandag 3 oktober

Aanmelden: aanmeldformulier

Meer informatie over het leefbaarheidsfestival

______________________

Inspiratiesessie Zorg voor Doy op donderdag 6 oktober

Aanmelden: aanmeldformulier

Meer informatie over de inspiratiesessie

Meer informatie over de documentaire Zorg voor Doy

 

 

 

Comment (0) Hits: 372

Inzameling GFT (in Gemeente Land van Cuijk)

Comment (0) Hits: 422

Inzameling GFT tot nader bericht eenmaal per twee weken.

Met ingang van de maand augustus wordt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de gemeente Land van Cuijk tot nader bericht eenmaal per twee weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de zomermaanden iedere week gedaan. Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet anders te kunnen.  Wat betekent dit?  
Lees verder in bijlage.

Comment (0) Hits: 422

Activiteitenbudget

Comment (0) Hits: 267

Activiteitenbudget: voor extra activiteiten waar een kwetsbare doelgroep bij betrokken is
Wil jij of jouw organisatie graag iets organiseren om eenzaamheid te voorkomen of het geluk van kwetsbare inwoners te verbeteren? Vraag dan een bijdrage aan uit het activiteitenbudget van het Corona Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn.

Het activiteitenbudget is bedoeld voor het ondersteunen van (tijdelijke) activiteiten en diensten die helpen bij het voorkomen van eenzaamheid. Ook voor het begeleiden van kwetsbare inwoners kun je vragen om een bijdrage uit dit budget. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een lunch voor ouderen, een jeu-de-boules competitie in de buurt of een internationale middag voor statushouders.

Vrijwilligers- en professionele organisaties kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit activiteitenbudget. De bijdrage is maximaal €250 voor activiteiten en diensten georganiseerd door één organisatie en maximaal €750 als meerdere organisaties samenwerken.

Meer informatie hier: https://sociom.nl/aanbod/activiteitenbudget/

Comment (0) Hits: 267

Vliegbasis de Peel (vanuit Gemeente Venray)

Comment (0) Hits: 243

Graag wil ik u op het volgende wijzen:

De gemeente Venray heeft de informatie op de website aangepast over reactivering vliegbasis De Peel. Zie daarvoor deze link: https://www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel

Deze is nu beter gegroepeerd en bevat de meest relevante informatie. Verder is het de bedoeling dat we vanaf de eerste helft van juli een nieuwsbrief via email gaan verspreiden.

Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden, de manier hoe men dit kan doen staat op onze site onder de eerder genoemde link.

Wilt u deze informatie delen op uw website en/of dorps/wijkkrantje voor zover aanwezig?

 

Met vriendelijke groet,

 
   
 

Annie Timmermans | | Gemeente Venray

Comment (0) Hits: 243