Gemeente Land van Cuijk lanceert het online woonplatform

Comment (0) Hits: 302

Gemeente Land van Cuijk lanceert het online woonplatform www.landvancuijkwoont.nl 

Tegelijk met de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, werd ook het online woonplatform www.landvancuijkwoont.nl ontwikkelt. Het platform geeft een overzicht van het woningaanbod op het gebied van nieuwbouwprojecten, kavels en herontwikkelingsprojecten in de gemeente Land van Cuijk. Het platform is op dit moment al gevuld met ongeveer 100 projecten, uit de 33 kernen die de gemeente rijk is.

Comment (0) Hits: 302

Raadsinformatiebrief gemeente Land van Cuijk over reactivatie vliegveld de Peel

Comment (0) Hits: 280

Raadsinformatiebrief gemeente Land van Cuijk over reactivatie vliegveld de Peel

Je vind hier de raadsinformatiebrief die is opgesteld naar aanleiding van de reactienota op de zienswijzen ingediend op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage voor vliegveld de Peel.

Naar aanleiding van de ontvangen Reactienota heeft het team Ruimtelijk Beleid van de gemeente Land van Cuijk de raadsinformatiebrief opgesteld. Als je interesse hebt in dit onderwerp is de raadsinformatiebrief een interessant stuk.

In de reactienota van het ministerie wordt inhoudelijk ingegaan op de zienswijzen die zijn ingediend.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Raadsinformatiebrief_80079_1.pdfRaadsinformatiebrief[ ]
Comment (0) Hits: 280

online sessies luchthaven de Peel

Comment (0) Hits: 283

Maken jullie je zorgen over de heropening van vliegveld de Peel en eventuele overlast daardoor?

Defensie nodigt iedereen uit om op woensdag 19 of maandag 24 januari (19:00-21:30) een van de 2 online-sessies bij te wonen over de heropening van luchthaven De Peel. Het gaat om een introductie op de reactienota die onlangs is verschenen naar aanleiding van ingediende zienswijzen m.b.t. de voorgenomen reactivering van het vliegveld.

Neem vooral deel aan een van deze bijeenkomsten! Laat je informeren en er is ook ruimte om vragen te stellen.


Meer informatie:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/online-bijeenkomsten-over-reactienota

Direct link naar Teams-meeting:

https://tinyurl.com/DePeeljanuari2022

Comment (0) Hits: 283