Raadsinformatiebrief gemeente Land van Cuijk over reactivatie vliegveld de Peel

Comment (0) Hits: 255

Raadsinformatiebrief gemeente Land van Cuijk over reactivatie vliegveld de Peel

Je vind hier de raadsinformatiebrief die is opgesteld naar aanleiding van de reactienota op de zienswijzen ingediend op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage voor vliegveld de Peel.

Naar aanleiding van de ontvangen Reactienota heeft het team Ruimtelijk Beleid van de gemeente Land van Cuijk de raadsinformatiebrief opgesteld. Als je interesse hebt in dit onderwerp is de raadsinformatiebrief een interessant stuk.

In de reactienota van het ministerie wordt inhoudelijk ingegaan op de zienswijzen die zijn ingediend.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Raadsinformatiebrief_80079_1.pdfRaadsinformatiebrief[ ]
Comment (0) Hits: 255

online sessies luchthaven de Peel

Comment (0) Hits: 256

Maken jullie je zorgen over de heropening van vliegveld de Peel en eventuele overlast daardoor?

Defensie nodigt iedereen uit om op woensdag 19 of maandag 24 januari (19:00-21:30) een van de 2 online-sessies bij te wonen over de heropening van luchthaven De Peel. Het gaat om een introductie op de reactienota die onlangs is verschenen naar aanleiding van ingediende zienswijzen m.b.t. de voorgenomen reactivering van het vliegveld.

Neem vooral deel aan een van deze bijeenkomsten! Laat je informeren en er is ook ruimte om vragen te stellen.


Meer informatie:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/online-bijeenkomsten-over-reactienota

Direct link naar Teams-meeting:

https://tinyurl.com/DePeeljanuari2022

Comment (0) Hits: 256